Databáze sbírek sestávají z evidenčních záznamů vypracovávaných ke sbírkovým předmětům na základě kriterií daných muzejními předpisy. Se zpracováním evidenčních záznamů ke sbírkám uloženým na dokumentačním oddělení Památníku se začalo v roce 1977 a od roku 1998 se provádí v elektronické podobě. Do vznikajících databází sbírek od roku 1998 pracovníci dokumentačního oddělení přepisovali i starší evidenční záznamy. Elektronický přepis záznamů evidenčních karet byl dokončen v roce 2009.

Evidenční záznamy ke sbírkám nevznikaly s perspektivou zveřejnění. Od počátku byly určeny pro odborné pracovníky muzea. Se zveřejněním se nepočítalo ani v době, kdy sbírky začaly být zpracovávány elektronicky. Hlavním cílem byl co nejrychlejší přepis záznamů, aby databáze byly využitelné v běžné praxi našich pracovníků.

V současné době probíhá kontrola jednotlivých záznamů, při níž budou odstraňovány chyby vzniklé při přepisu i při samotném zpracování záznamů. Protože se jedná o činnost časově náročnou, rozhodli jsme se databáze našeho oddělení zpřístupnit v částečně neopravené podobě a umožnit tak zájemcům o studium udělat si představu o obsahu sbírek uložených na dokumentačním oddělení Památníku Terezín již nyní.

Databáze budou průběžně doplňovány o záznamy k novým přírůstkům do sbírek a budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách PT. Do databází sbírek budou k evidenčním záznamům postupně připojovány skeny vybraných sbírkových předmětů umožňující zájemcům studium on-line.

Z důvodu ochrany autorských práv bude možno zveřejnit pouze skeny sbírkových předmětů, ke kterým má Památník Terezín práva nebo s jejichž zveřejněním souhlasí držitelé autorských práv.

Zveřejněné skeny sbírkových předmětů slouží pouze ke studijním účelům, jejich kopírování a další šíření není povoleno.

Sbírky dokumentačního oddělení jsou rozděleny do dvou databází:

Databáze listinného materiálu

Databáze fotografického a filmového materiálu