Databáze sbírek sbírkového oddělení Památníku Terezín

Sbírkové oddělení vytváří podsbírku historicko-uměleckou a spravuje předměty nejrůznějších materiálů, technik, rozměrů i proveniencí.

Již od vzniku muzea jsou předměty evidovány, v počátcích v inventární knize, později od roku 1968 v knize přírůstkové a k tomu následně i na evidenčních kartách. Digitalizace všech sbírkových předmětů a následný přepis a přepracování všech původních evidenčních karet do elektronické evidence probíhá již od 90. let 20. století. Databáze od té doby prošly velkými změnami. V počátcích byla využívána pouze místo „papírových“ karet vyplňovaných na stroji. Později, jak se postupně zaplňovala staršími záznamy, začaly být využívány pracovníky Památníku Terezín a následně bylo rozhodnuto o jejich prezentaci na internetu. Vzhledem k důvěrné povaze některých osobních dat bylo potřeba veškeré záznamy znovu zkontrolovat a část kolonek úplně zrušit. Databáze v plné verzi nadále slouží k vnitřnímu užívání pracovníky Památníku Terezín.

Od roku 2003 se snažíme též o digitalizaci vizuální, kde jsme se v první řadě zaměřili na nejvíce využívané sbírkové předměty a následně začali systematicky skenovat předměty dle jejich uložení v depozitářích. Vzhledem k technickému vybavení sbírkového oddělení jsou v současné době převážně skenována výtvarná díla, horopisy a listinný materiál pocházející z bývalého ghetta Terezín a Malé pevnosti. V příštích letech bychom rádi začali s fotografováním trojrozměrných předmětů, velkoplošných děl, plastik a následně výtvarnými díly zaměřenými na protiválečnou tematiku a projevy perzekuce v dnešním světě.

Fotografie a skeny jsou k digitálním záznamům průběžně přidávány dle toho, jak se nám podaří získat povolení od dědiců či vlastníků autorských práv. Je možné, že některá díla tak zůstanou ve veřejnosti přístupné databázi pouze popsaná bez přiloženého obrázku.

Během roku budou do databáze přidávány záznamy k nově získaným přírůstkům. V posledních letech již není nárůst nových sbírkových předmětů tak vysoký, ale každý předmět, ať se jedná o fotografii, kresbu, básničku, povolání do transportu, moták nebo upomínkový předmět je pro sbírku velkým obohacením. Pokud by Vám byly známy informace k některému z našich předmětů, které nejsou v kartě uvedeny, případně znáte jméno autora u anonymních děl, prosíme Vás touto cestou, abyste se obrátili na pracovníky sbírkového oddělení. Za každou informaci budeme rádi a poslouží dalším badatelům, kteří se tímto tématem zabývají.

Sbírkové předměty jsou rozděleny dle povahy do třech databází:

  1. Výtvarné umění
  2. Trojrozměrný a listinný materiál
  3. Notopisy