Databáze vězňů Německé vyšetřovací a vazební věznice Praha-Pankrác v Terezíně 1945

Autorka: Miroslava Langhamerová

V březnu 1945 došlo z kapacitních důvodů k přemístění Německé vyšetřovací a vazební věznice Praha-Pankrác (Deutsche Untersuchungshaftanstalt) do prostor policejní věznice v terezínské Malé pevnosti. Jednalo se o osoby již odsouzené nebo ve vyšetřovací vazbě. Celkem asi 800 mužů vedených jako Strafgefangener nebo Untersuchungsgefangener nespadalo do evidence Polizeigefängnis Theresienstadt, ale bylo střeženo dozorčím personálem přemístěným do Terezína rovněž z pankrácké věznice. Narozdíl od vězněných v Polizeigefängnis Theresienstadt byla v „pankráckém oddělení“ řada vězňů stíhaných pro jiné než politické přestupky. Je však třeba zdůraznit, že někteří z „pankráckých vězňů“ již předtím prošli terezínskéou věznicí (informace o jejich předchozím věznění najdete ve vyhledávači „Polizeigefängnis Theresienstadt 1940-1945“).

Vytvoření tohoto souboru umožnila v první řadě dochovaná kartotéka a také původní seznamy osob Německé vyšetřovací a vazební věznice Praha-Pankrác v Terezíně z roku 1945, které se nacházejí ve sbírkách Památníku Terezín. Pro analytické srovnání a doplnění údajů posloužily rovněž některé prameny shromážděné pro databázi bývalých vězňů policejní věznice v Terezíně.

Při vyhledávání konkrétního jména stačí použít jen kořen slova se symbolem * (např. Benes, Beneš – Ben* nebo *ert - Andert, Kerhert).