Databáze vězňů policejní věznice Terezín

Autorský kolektiv pod vedením Miroslavy Langhamerové: PhDr. Alena Hájková, Dagmar Holzhammerová, Valter Kraus, Mgr. Dalibor Krčmář, PhDr. Marek Poloncarz, Mgr. Ivana Rapavá, Mgr. Jan Vajskebr

Policejní věznice v Terezíně (Polizeigefängnis Theresienstadt) vznikla v červnu 1940 a sloužila jako tranzitní zařízení pražské řídící úřadovny gestapa. Až do května 1945 sem bylo převezeno přibližně 32 000 vězňů, většinou příslušníků domácího odbojového hnutí, dále obětí odvetných akcí německých represivních složek, osob uvězněných za individuální činy odporu proti okupační moci a také osob postižených za pracovní přestupky. Rovněž se zde objevilo několik desítek vězňů zatčených za kriminální činnosti či sexuální delikty. Za odbojové aktivity a neuposlechnutí protižidovských nařízení se zde ocitlo i mnoho Židů. Specifickou skupinu pak tvořili váleční zajatci, zpravidla ze zemí bývalého Sovětského svazu a Velké Británie, resp. Commonwealthu. Většina vězňů byla následně transportována před nacistické soudy, do věznic, káznic a koncentračních táborů, kde mnoho z nich zahynulo. Věznění v Malé pevnosti se stalo osudným přibližně 2 600 vězňů, kteří zde byli popraveni, ubiti či zemřeli v důsledku nemoci.

Cílem databáze je on-line zpřístupnění seznamu vězňů odborným badatelům i laické veřejnosti. Postavena je na originální dokumentaci z let německé okupace i bezprostředně poválečného období. Původní pramenná základna k historii policejní věznice je však značně neúplná. Celkem bylo při sestavování využito téměř dvou set pramenů různé povahy i výpovědní hodnoty. Z hlediska původu můžeme archiválie rozdělit na dokumentaci policejní věznice, která je uložena v archivu Památníku Terezín a dokumenty nadřízených institucí (tedy pražského gestapa) a dalších represivních zařízení, které jsou deponovány především v Národním archivu, ale i v dalších domácích i zahraničních institucích. Opomenuty nejsou ani poválečné materiály, především různé záznamy a vzpomínky, které slouží především jako doplňkový zdroj.

Výsledná databáze je produktem mnohaleté analytické práce autorského týmu, při které se vzájemně konfrontovaly jednotlivé prameny a hledala nejvěrohodnější data (pdf odkaz na TL.). Vzhledem k torzovitosti pramenů se aspoň nějaký údaj podařilo nalézt přibližně ke dvěma třetinám vězněných a není pravděpodobné, že se v budoucnu podaří kompletně zrekonstruovat seznam všech vězňů policejní věznice v Terezíně. Ze stejného důvodu se liší i množství informací uvedených k jednotlivým osobám vězňů.

V další fázi bude databáze průběžně aktualizována a doplňována o nově zjištěné informace.

Problémy při práci s databází

Vzhledem k torzovitosti pramenů, které si mnohdy vzájemně odporují, nejsou k dispozici přesné údaje ke všem vězněným osobám. Množství informací k jednotlivým vězňům se proto může z tohoto důvodu podstatně lišit. Uvedené údaje pocházejí výhradně z dobových pramenů.

  • jméno a příjmení: v pramenech se objevuje značná variabilita jmen, která ztěžuje určení přesného znění jména i identifikaci osob; při vyhledávání konkrétního jména stačí využít jen kořen slova se symbolem * (např. Černý, Czerny - *erný - *ern* )
  • datum narození: pokud se údaje v pramenech neshodují, je alternativní datum uvedeno v kolonce „Datum narození 2“
  • doba věznění: pokud je údaj k dispozici, je uvedeno datum příjezdu a odjezdu transportu, v případě, že není k dispozici, je zaznamenána první a poslední doložená přítomnost vězně; v některých případech z pramenů nevyplývá ani přibližná doba věznění
  • důvod ukončení věznění: transport – přesun vězně do jiného represivního zařízení; zemřel – smrt v důsledku nemoci či z neznámých důvodů; popraven – vykonán trest smrti na základě tzv. zvláštního zacházení (Sonderbehandlung); ubit – zavražděn dozorčím či pomocným personálem věznice; propuštěn – propuštěn na svobodu před osvobozením věznice; osvobozen – dočkal se konce války a byl lékařským a zdravotním personálem propuštěn po 5. květnu 1945 domů
  • odchod / transport: represivní zařízení (věznice, káznice, koncentrační tábor), do kterého byl vězeň převezen
  • definitivní ukončení věznění: poslední známé místo věznění s údajem o termínu a důvodu jeho ukončení (zemřel, osvobozen, propuštěn)
  • cela: známá místa věznění v Malé pevnosti