Databáze terezínských vězňů a osob deportovaných do ghett Łódź, Minsk a do pracovního tábora Ujazdów

Databáze terezínských vězňů a osob deportovaných do ghett Łódź, Minsk a do pracovního tábora Ujazdów, kterou na svých webových stránkách prezentuje Památník Terezín (dále jen PT), je dalším rozšířením záběru této státní instituce při připomínání všech obětí nacistického teroru, tedy i těch osob, které nemusely zaplatit cenu nejvyšší. Badatelé v ní totiž od roku 2014 naleznou nově i jména těch, kteří se dožili osvobození v Terezíně, v jiném koncentračním či pracovním táboře nebo na pochodu smrti.

Informace o zavražděných, nebo i o spoluobčanech přeživších holokaust mohla veřejnost doposud čerpat pouze ze stránek první pamětní terezínské knihy pro české země publikované v roce 1995.1 V dalších letech následovaly pamětní knihy pro terezínské vězně z Německa2 a Rakouska.3 V době elektronizace a digitalizace to byl především Institut Terezínské iniciativy, který se i ve spolupráci s PT významnou měrou podílí na připomínání obětí holokaustu svými webovými stránkami www.holocaust.cz.

Databázi židovských obětí a přeživších, kterou na svých webových stránkách prezentuje PT, je proto nutno chápat jako jeden z dalších zdrojů doplňující informace o osudech všech terezínských vězňů. Kromě nových údajů o přeživších chce PT návštěvníkům svých stránek zprostředkovat doplňující informace týkající se údajů o místě narození, které byly v předešlých pamětních knihách i v ostatních vyhledávačích zastoupeny ve velmi omezené míře. Databáze terezínských vězňů na webových stránkách Památníku Terezín obsahuje přes 66 700 záznamů o místě narození, z toho více než 54 080 záznamů o osobách zařazených do „pravidelných“ (tj. nikoliv „evakuačních“) transportů do Terezína či dále na Východ.

Databáze PT přináší i nové informace týkající se dosud neobjasněného osudu osob deportovaných z terezínského ghetta na Východ do pracovních, koncentračních a vyhlazovacích táborů a ghett. Na základě výzkumu různých archivních fondů bylo možno doplnit 113 nových údajů o místě úmrtí. Největší soubor nově získaných poznatků pak představují údaje o osudech více než 1 200 osob, které byly v dřívějších materiálech považovány za zahynuvší v místě deportace, nejčastěji v Osvětimi-Březince (Auschwitz-Birkenau).

V databázi PT naleznete i 48 osob, které nebyly dosud identifikovány jako vězni terezínského ghetta.4

V neposlední řadě může badatelům pomoci v pátrání po osudech hledaných osob i zveřejnění téměř 4 400 táborových čísel přidělených vězňům terezínského ghetta.

Čísla a další údaje uvedené v tomto vyhledávači odrážejí stav výzkumu na počátku roku 2014.

Databáze PT respektuje právo žijících terezínských vězňů na ochranu osobních údajů a zveřejňuje proto jen ty osoby, které se zveřejněním daly svůj výslovný souhlas. Elektronická forma databáze Památníku Terezín věnovaná obětem holokaustu dovoluje sdílené informace aktualizovat, případně opravovat. Žádáme proto všechny návštěvníky těchto stránek, kteří by chtěli některé informace doplnit či upřesnit, aby své podněty a připomínky zasílali na e-mail databaze@pamatnik-terezin.cz

Za tuto pomoc předem děkujeme.

1 Miroslav Kárný, kol.: Terezínská pamětní kniha, 2. sv., Nadace Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1995. Tyto tištěné prameny byly přes zjevné nevýhody, jako je např. nemožnost aktualizace mnohých nepřesných či chybných informací, jedinečné především tím, že obsahovaly i jména osob, které přežily své věznění během okupace.
2 Miroslav Kárný, Michal Frankl, kol.: Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland 1942-1945, Institut Terezínské iniciativy - Academia, Praha 2000.
3 Theresienstadter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt 1942-1945, Institut Terezínské iniciativy - Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Praha 2005.
4 Údaje o „nových“ vězních terezínského ghetta pocházejí z kartotéky osvobozených terezínského ghetta uložené v Národním archivu v Praze.

vyhledávání obětí terezínského ghetta na stránkách www.holocaust.cz
vyhledávání obětí terezínského ghetta na stránkách www.holocaust.cz